Instrukcije korak po korak kako se pravilno vrši montaža turbine. Instrukcije obuhvataju čitav proces od dijagnostike, preko provere adekvatnosti, faktora koji utiču na rad turbine i grešaka koje mogu da se dogode. Detaljno smo obradili ceo proces zamene tako da ukoliko detaljno ispratite instrukcije nećete imati problema. 

⪧ Za lakše snalaženje koristite Navigaciju sa leve strane ekrana.

1. Dijagnostika

Instrukcije za montažu:

Uradite dijagnostiku automobila:

⚠ Ukoliko je na kontrolnoj tabli automobila gorela lampica za kvar motora, moguće je da je problem u turbini.

 

 
 • neispravnog sistema ubrizgavanja goriva,
 • problema sa elektrikom,
 • ograničenim ili blokiranim vazdušnim filterom,
 • oštećenog izduvnog sistema ili
 • problema sa podmazivanjem. 

Ako je moguće proverite pritisak u karteru prema specifikaciji proizvođača motora. Ukoliko se u karteru očita pritisak veći od normalnog, to može indikovati na curenje ulja iz turbo sistena u ulazni izduvni sistem.

2. Vizuelni pregled

Instrukcije za montažu:

Pregledajte turbinu:

Pri pregledu turbine važno je uveriti se da nema

 • stranih objekata
 • nedostatka podmazivača
 • kontaminacije ulja
 • prekoračenja optimalnog broja obrtaja
 • pregrevanja
  Ovakva oštećenja često su simptom a ne uzrok problema.

3. Provera Turbine

Instrukcije za montažu:

Proverite adekvatnost turbine:

⚠ Ukoliko turbina nije kompatibilna sa motorom vozila, može doći do havarije.

Proverite poklapanje turbine sa vozilom tako što ćete ukucati u pretragu broj turbine (sa njene pločice) i potvrditi poklapanje sa motorom vozila u karakteristikama. 

Za konsultacije ili pomoć kontaktirajte tehničku podršku. 

4. Provera zaptivača

Instrukcije za montažu:

Koristite odgovarajuće zaptivače:

Središnja rupa zaptivača mora biti savršeno kompatibilna sa središnjom rupom turbo prirubnice. Važno je koristiti zaptivač koji je namenjen turbini koju ugrađujete.

Neke turbine koriste konektore umesto zaptivača.

⚠ Nemojte koristiti tečne zaptivne mase, posebno ne na dovodu ili odvodu ulja, jer prekomerna masa može ući u turbo i smanjiti ili zaustaviti protok ulja.

5. Provera protočnosti

Instrukcije za montažu:

Uverite se da nema nikakvih nečistoća:

Uverite se da ne postoji bilo kakva nečistoća ili strano telo u ili na turbini. Važno je da montaža turbine protekne bez nečistoća ili ostataka u bilo kom delu turbokompresora.

 

⚠Ukoliko se bilo kakav ostatak, strano telo ili prljavština nađe u komponenti, može se dogoditi katastrofalna šteta.

6. Čisti filteri

Instrukcije za montažu:

Uverite se da nema začepljenja: 

Važno je da su filter ulja, goriva i vazduha čisti:

Preporučuje se da koristite nove filtere za vazduh, ulje i gorivo. Ako ne koristite nove filtere, uverite se da su postojeći čisti.

Prilikom ugradnje novog ili posle čišćenja filtera za ulje, ako je moguće, napunite ga čistim, svežim motornim uljem. Takođe, ako je dostupan, ponovo napunite potisni vod od pumpe za ulje do filtera. Ovo je posebno važno za motore koji imaju visoku kilometražu, gde cev za pritisak ume da se isprazni tokom zamene ulja.

7. Protok vazduha u motoru

Instrukcije za montažu:
Instrukcije za montažu:

Važno je da vazduh neometano cirkuliše: 

 • Vazdušni filter i njegovo kućište moraju biti potpuno čisti i bez ostataka i stranih tela.

 

⚠ Uverite se da je cev za dovod vazduha prazna i da nema nikakve znake oštećenja pre instalacije turbine.

8. Ventilacioni sistem

Instrukcije za montažu:

Očistite sistem za ventilaciju:

Očistite sistem za odzračivanje motora ( sistem ventilacije kartera) i uverite se da pravilno funkcioniše.

⚠Bilo kakve blokade ili kvarovi mogu prouzrokovati visok pritisak u karteru i dovesti do curenja iz turbo sistema u ulazni ili izduvni sistem.

9. Zamenite zaptivače

Instrukcije za montažu:

Vodite računa o kompatibilnosti:

⚠Uklonite sve stare zaptivače sa izduvnog kolektora i cevi

Očistite površinu prirubnice i uverite se da je bez oštećenja. Uklonite plastične ili penaste čepove sa turbine.

10. Montaža turbine

Instrukcije za montažu:

Instalacija na motor:

Postavite turbo na razvodnik ili blok motora pomoću odgovarajuće nove zaptivke ili O-prstena, zatim ponovo prikačite izduvnu cev. Dobro zategnite sve matice i šrafove.

11. Odvod ulja

Instrukcije za montažu:

Instalirajte cev za odvod ulja:

⚠Vodite računa da cev nije savijena ili blokirana.

12. Dodajte ulje

Instrukcije za montažu:

Sipajte motorno ulje:

Sipajte sveže motorno ulje u turbo punjač kroz otvor za dodavanje ulja koristeći levak.

13. Dovod ulja

Instrukcije za montažu:

Instalirajte cev za dovod ulja:

⚠Vodite računa da cev nije savijena ili blokirana.

14. Protok vazduha

Instrukcije za montažu:

Instalirajte cev za dovod i odvod vazduha:

Prikačite cevi za dovod i odvod vazduha za kompresorsko kućište.

⚠  Uverite se da su priključci hermetički zatvoreni i da su stezaljke za creva pravilno zategnute.

15. Protok ulja

Instrukcije za montažu:

Zaverglavajte motor 10-15 sekundi:

Zaverglavajte motor 10-15 sekundi bez pokretanja motora.

Ako je moguće, onemogućite dovod goriva ili koristite režim ispitivanja kompresije. Ovo pomaže punjenju dovoda ulja u turbopunjač tako što se pune uljni vodovi, filter za ulje i sam turbo pre pokretanja.

⚠ Čim se motor pokrene, turbo će raditi u velikom obrtnom momentu, nedostatak podmazivanja u prvih nekoliko sekundi može uništiti turbokompresor ukoliko postoji nedostatak u podmazivanju.

16. Usklađivanje

Instrukcije za montažu:

Ostavite motor da radi u mestu:

Pokrenite motor i pustite ga da radi 3-4 minuta kako bi se omogućila pravilna kontrola curenja ulja, goriva ili vazduha.

⚠Ako se tokom pokretanja motora otkrije curenje, odmah rešite problem.

17. Provera ulja

Instrukcije za montažu:

Zaustavite motor i proverite ulje:

Proverite da li je ulje u optimalnim granicama na oznaci šipke. 

⚠Važno je da nivo ulja nije iznad tačke, jer to može ukazivati na curenje ulja iz turbine u izduvni sistem.

podeli ovu stranicu preko: